Szczenięta

4.Miot „H” w hodowli „Z Podgórskich Wysp” – ur. 9.11.11

9.11.2011 w hodowli „Z Podgórskich Wysp” przyszł‚y na ś›wiat dwie czarne podpalane suczki ze skojarzenia:
o: Brylant Kłusują…ca Sfora
m: Gabi Herbu Wą™szynos
Na zdję™ciach Gabi Herbu Wą™szynos i Hera Z Podgórskich Wysp

Szczenięta w miocie

Psy

Suki

Rodowód miotu

4.Miot „H” w hodowli „Z Podgórskich Wysp” – ur. 9.11.11 Brylant Kłusująca Sfora Łotrzyk Kłusująca Sfora Nicpoń Cnotliwy Nos
Lutnia Cnotliwy Nos
Kłusanka NN
NN
 
Gabi Herbu Wąszynos Ekster z Huculskiej Łąki Argo Gończy Raj
Jawa Goniec Pomorski
Emka Herbu Węszynos Amber z Doliny Bystrej
Smuga Cnotliwy Nos

Zdjęcia szczeniaków

[Nie odnaleziono galerii]
Powrót